rolisz's site

Ghid opționale UBB Info

La UBB, la secția in­for­mat­ică, în anul 2, semestrul 2, studenții își pot alege un opțional dintr-o listă de vreo 5 materii; în anul 3, semestrul 1 se aleg vreo 2 opționale, pentru fiecare existând vreo 5 posi­bil­ități (distincte), iar în ultimul semestru, iarăși este opțiunea de a alege din liste de câte 5 materii la 2 opționale și un mini-opțional.

Deși se or­ga­nizează la sfârșit de an o prezentare despre opționale, ma­jori­tatea stu­denților nu știu despre aceasta, și nici nu vin toți profesorii ca să le prezinte. Prin urmare, mulți studenți nu știu ce să-și aleagă, aleg la întâmplare și se trezesc în prima săptămână că nu le place materia, iar apoi toată lumea dă fuga la sec­re­tari­at să își schimbe materia, dacă mai poate.

Ca să ajut studenții care vor trebui să ia această decizie grea în viitor, am decis să fac un mic „ghid” de opționale, din care sper să aflați lucruri care să vă fie de folos.

Semestrul 4

Semestrul 5

Semestrul 6

Min­iopționalele din semestrul 6: pe lângă opționalele pomenite mai sus, din care trebuie alese 2, mai sunt încă 3 din care trebuie ales unul singur, Istoria In­for­maticii, Istoria Matem­aticii și Metodolo­gia Doc­u­men­tării și Elaborării Lucrărilor Ști­inți­fice. Nu sunt grele, trebuie făcute doar ceva referate, iar cursurile sunt doar odată la două săptămâni.

Dacă am uitat vreun curs sau aveți o altă experiență la vreunul din ele, lăsați un comentariu.

Mersi Paula, Mădă, Monica, Razvan, Miha, Bogdan, Loredana, Camelia și Ștefan pentru detaliile la opționalele pe care nu le-am făcut!