rolisz's site

Git tutorial - part 3

I wrote my last Git tutorial 6 years ago, but I guess it took me quite some time to learn some new Git tricks.

At work we have a mi­croser­vices ar­chi­tec­ture, with each service in a different repo. I work with around 6 of them on a regular basis and sometimes I have to make changes that touch more than one repo, such as changing the interface of one service and then changing all the other services that make calls to it.

We use the Azure Release flow for developing code, which means feature de­vel­op­ment happens on branches and we send pull requests (PR) to merge our code. Because continue.

Git tutorial

În timp ce citeam un eseu despre Luceafărul, am văzut că Eminescu a prelucrat poemul în 5 variante succesive și am început să mă gândesc ce sistem de versionare folosea. Sigur nu era așa de eficient ca și Git.

Git e un sistem de versionare dis­tribuită, dezvoltat de Linus Torvalds în 2005 când acesta s-a plictisit de a tot colabora cu câteva mii de oameni la kernelul Linux prin fișiere .tar și patchuri.

De ce ar folosi cineva un sistem de versionare?

Pentru că omu' e prost și greșește. Face o schimbare într-un fișier, salvează și a doua zi își dă seama că nu trebuia să șteargă și să rescrie jumate continue.