rolisz's site

An analysis of the biasing in my friendship selection process

On the 2nd of November, in Romania there were the pres­i­den­tial elections. It was the first time for me that I could vote for this, because last time I wasn't 18 years old yet. Maybe I simply didn't pay attention to this before, but now it seemed to me that way more people in my circles have been pre­oc­cu­pied with the politics sur­round­ing these elections. I barely saw any posts about the Eu­ropar­la­men­tary or the mayoral elections (for which I could vote), but now my Facebook was full of people cam­paign­ing for one candidate or the other, posting reviews, analyzing and spec­u­lat­ing on how the elections will continue.

Statistici si grafice în R

Să presupunem că avem un fișier text care conține notele unor elevi de la 3 examene. Fișierul are următoarea structură:


Grupa 1 2 2 Nota1 4 continue.

Scurtă introducere în R

R este un limbaj de programare făcut în primul rând pentru a face calcule statistice și pentru a vizualiza acestea. Are aproape 20 de ani (1993) și este cel mai folosit limbaj pentru data mining.[1. Rexer Analytics] Este desigur cross-platform, merge nativ și pe Windows, Linux, Mac OS X.

El vine gata integrat cu "IDE", deși acesta e cam nașpa (no au­to­com­plete, no keyboard text selection, etc.). Există și al­ter­na­tive cum ar fi RStudio sau RKWard. Pentru scopul acestui tutorial, îi cam totuna ce folosiți, limbajul contează.

Operații se pot introduce în linia de comandă și rezultatul este afișat imediat:

> 10 + 2*5
[1] 20
> sqrt(49) + log(10)
[1] 9.302585

Operatorul de atribuire este... <-. continue.